Thế Giới Mới | New World (2013)134 phút

Thế Giới Mới | New World (2013)

Long Tại Giang Hồ | A True Mob Story UsLt (1998)112 phút

Long Tại Giang Hồ | A True Mob Story UsLt (1998)

Bản Sắc Anh Hùng | A Better Tomorrow (2010)124 phút

Bản Sắc Anh Hùng | A Better Tomorrow (2010)

Bạn Bè 2: Di Sản Vĩ Đại (2013) Full HD90 phút

Bạn Bè 2: Di Sản Vĩ Đại (2013) Full HD

Tiền Chuộc Đen | Black Ransom (2010)93 phút

Tiền Chuộc Đen | Black Ransom (2010)

Ngạnh Hán 2 | The Underdog Knight 2 (2011)86 phút

Ngạnh Hán 2 | The Underdog Knight 2 (2011)

Sứ Đồ Hành Giả | Line Walker (2016)109 phút

Sứ Đồ Hành Giả | Line Walker (2016)

Biệt Đội Cảm Tử123 Phút

Biệt Đội Cảm Tử

Sát Phá Lang 2 | Kill Zone 2: A Time For Consequences (2015)102 phút

Sát Phá Lang 2 | Kill Zone 2: A Time For Consequences (2015)

Băng Cướp Siêu Đẳng | The Con Artists (2014)95 phút

Băng Cướp Siêu Đẳng | The Con Artists (2014)

Đột Kích | Two Thumbs Up (2015)90 phút

Đột Kích | Two Thumbs Up (2015)

Đối Đầu | Helios (2015)100 phút

Đối Đầu | Helios (2015)

Bẫy Rồng | Clash (2009)120 phút

Bẫy Rồng | Clash (2009)

Băng Đảng Tokyo | Tokyo Tribe (2014)122 phút

Băng Đảng Tokyo | Tokyo Tribe (2014)

Những Anh Chàng Nguy Hiểm | Dangerous Boy (2015)103 phút

Những Anh Chàng Nguy Hiểm | Dangerous Boy (2015)

Một Mình Chống Lại Mafia Nhật (2001) Full Hd100 phút

Một Mình Chống Lại Mafia Nhật (2001) Full Hd

-->