Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (2016)Full 26 tập

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (2016)

Ỷ Thiên Đồ Long Ký | Kung Fu Cult Master (1993)99 phút

Ỷ Thiên Đồ Long Ký | Kung Fu Cult Master (1993)

Cẩm Y Vệ | 14 Blades (2010)114 phút

Cẩm Y Vệ | 14 Blades (2010)

Vô Ảnh Kiếm | Shadowless Sword (2005)117 phút

Vô Ảnh Kiếm | Shadowless Sword (2005)

Tiền Chuộc Đen | Black Ransom (2010)93 phút

Tiền Chuộc Đen | Black Ransom (2010)

Tử Chiến Đài Hades | The Wrath Of Vajra (2013)107 phút

Tử Chiến Đài Hades | The Wrath Of Vajra (2013)

Ngạnh Hán 2 | The Underdog Knight 2 (2011)86 phút

Ngạnh Hán 2 | The Underdog Knight 2 (2011)

Sứ Đồ Hành Giả | Line Walker (2016)109 phút

Sứ Đồ Hành Giả | Line Walker (2016)

Thử Đảm Uy Long | High Risk (1995)96 Phút

Thử Đảm Uy Long | High Risk (1995)

Vệ Sĩ 2 | The Bodyguard 2 (2007)95 phút

Vệ Sĩ 2 | The Bodyguard 2 (2007)

Tân Thiếu Lâm Tự | Shaolin (2011)120 Phút

Tân Thiếu Lâm Tự | Shaolin (2011)

Mỹ Nhân Ngư | The Mermaid (2016)120 phút

Mỹ Nhân Ngư | The Mermaid (2016)

Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung120 phút

Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung

Kungfu Bò Sữa | Kung Pow: Enter The Fist (2002)120 phút

Kungfu Bò Sữa | Kung Pow: Enter The Fist (2002)

Đại Hiệp Túy Quyền Tô Khất Nhi 2016 Hbo100 Phút

Đại Hiệp Túy Quyền Tô Khất Nhi 2016 Hbo

Sát Phá Lang 2 | Kill Zone 2: A Time For Consequences (2015)102 phút

Sát Phá Lang 2 | Kill Zone 2: A Time For Consequences (2015)

Ngày Nảy Ngày Nay (2015) Full HD120 phút

Ngày Nảy Ngày Nay (2015) Full HD

Đột Kích | Two Thumbs Up (2015)90 phút

Đột Kích | Two Thumbs Up (2015)

Skin Trade | Mạng Đổi Mạng (2015)107 phút

Skin Trade | Mạng Đổi Mạng (2015)

Chiến Lang | Wolf Warrior (2015)90 phút

Chiến Lang | Wolf Warrior (2015)

Sư Phụ Võ Thuật | The Master (2015)94 phút

Sư Phụ Võ Thuật | The Master (2015)

Trí Thủ Uy Hổ Sơn (2015) Full HD96 phút

Trí Thủ Uy Hổ Sơn (2015) Full HD

Kiếm Rồng | Dragon Blade (2015)96 phút

Kiếm Rồng | Dragon Blade (2015)

Người Băng | Iceman (2014) Full Hd106 phút

Người Băng | Iceman (2014) Full Hd

-->