Xác Chết Sống Dậy | Unrest (2006)90 phút

Xác Chết Sống Dậy | Unrest (2006)

Gương Quỷ | Mirrors (2008)89 phút

Gương Quỷ | Mirrors (2008)

Tôi Là Người Hùng | I Am A Hero (2016)126 phút

Tôi Là Người Hùng | I Am A Hero (2016)

Lưỡi Hái Tử Thần 5 | Final Destination 5 (2011)86 phút

Lưỡi Hái Tử Thần 5 | Final Destination 5 (2011)

Vùng Đất Quỷ | Viy (2014)127 phút

Vùng Đất Quỷ | Viy (2014)

Tận Diệt | Wyrmwood: Road Of The Dead (2015)98 Phút

Tận Diệt | Wyrmwood: Road Of The Dead (2015)

13 Oan Hồn | Thir13en Ghosts (2001)100 phút

13 Oan Hồn | Thir13en Ghosts (2001)

Đặc Cảnh Diệt Ma | Magic Cop - Mr Vampire 5 (1990)90 phút

Đặc Cảnh Diệt Ma | Magic Cop - Mr Vampire 5 (1990)

Chuyện Hai Chị Em | A Tale Of Two Sisters (2003)115 phút

Chuyện Hai Chị Em | A Tale Of Two Sisters (2003)

Cuộc Chiến Thây Ma Của Hướng Đạo Sinh (2015) Full HD93 phút

Cuộc Chiến Thây Ma Của Hướng Đạo Sinh (2015) Full HD

Quái Thú Vô Hình | Predators (2010)105 phút

Quái Thú Vô Hình | Predators (2010)

Kẻ Giết Cọp | Burning Bright (2010)86 phút

Kẻ Giết Cọp | Burning Bright (2010)

Kỳ Án Truyện Tranh | Killer Toon (2013)90 phút

Kỳ Án Truyện Tranh | Killer Toon (2013)

Những Người Đưa Tin | The Messengers (2007)97 phút

Những Người Đưa Tin | The Messengers (2007)

Ma Gương | Oculus (2014)92 phút

Ma Gương | Oculus (2014)

Thợ Săn Quỷ | Dont Kill It (2016)93 phút

Thợ Săn Quỷ | Dont Kill It (2016)

Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới (2016) Full HD135 phút

Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới (2016) Full HD

Kẻ Tình Nghi | Horns (2013)120 phút

Kẻ Tình Nghi | Horns (2013)

Cuộc Đi Săn Của Quỷ | It Follows (2016)100 phút

Cuộc Đi Săn Của Quỷ | It Follows (2016)

Quái Vật Không Gian 4: Tái Sinh | Alien: Resurrection (1997)116 phút

Quái Vật Không Gian 4: Tái Sinh | Alien: Resurrection (1997)

Thế Giới Ngầm | Underworld (2003)121 phút

Thế Giới Ngầm | Underworld (2003)

Tội Ác Ghê Tởm | I Saw The Devil (2010)146 phút

Tội Ác Ghê Tởm | I Saw The Devil (2010)

Vùng Đất Quỷ Dữ 1: Hang Quỷ | Resident Evil (2002)100 phút

Vùng Đất Quỷ Dữ 1: Hang Quỷ | Resident Evil (2002)

Hồ Bơi Ma Ám | Who In The Pool (2015)90 phút

Hồ Bơi Ma Ám | Who In The Pool (2015)

-->